Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2021 fra Kulturdepartementet

Det er endringer i to lover og to forskrifter som trer i kraft fra 1. januar 2021 på Kulturdepartementets områder.