Endringer i lover og forskrifter fra KUD

Fra 1. januar 2017 etableres Den norske kirke som eget rettssubjekt. Kirkelige virksomheter som til nå har vært en del av statsforvaltningen, blir overført til det nye rettssubjektet. Statens finansiering av Den norske kirke blir ikke lenger gitt som driftsbevilgning, men i form av et rammetilskudd som Kirkemøtet vil rå over og fordele på de ulike formålene.

Om Den norske kirke

Om trossamfunn og tilskudd til livssynssamfunn

 

Til toppen