Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2019

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Lovdata publiserer fortløpende nye lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet i Norsk Lovtidend. Oversikten her er kun et utvalg av forskriftsendringer.

Lov om endringer i vegtrafikkloven § 13 b

Endringen i vegtrafikkloven vil kunne gjøre flere elbiler tilgjengelig for kjøpere i Norge. Bakgrunnen for endringene er at forordninger fra EU blir del av EØS-avtalen.

Les mer i vår pressemelding 

Lovdata

Endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy

Samferdselsdepartementet vil i løpet av 2019 vurdere miljøkravene som i dag stilles ved offentlige anskaffelser av kjøretøy.

Lovdata

Forskrift om endring i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning

Endringen innebærer at ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn vil føre til ileggelse av 2 prikker, alternativt 4 prikker for personer med førerett "på prøve".

Lovdata

Forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv

Endringen innebærer at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024 eller tas ut av drift.

Lovdata

Forskrift om endring av forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (gebyrsatser for 2019)

Endringen innebærer at gebyr for å utstede fartsskriverkort via selvbetjeningsløsninger hos Statens vegvesen blir lavere enn gebyret for å utføre tjenesten manuelt.

Les mer i vår pressemelding

Lovdata

Forskrift om endring av førerkortforskriften (gebyrsatser for 2019)

Endringen innebærer at gebyr for å bestille duplikat av førerkort via selvbetjeningsløsninger hos Statens vegvesen blir lavere enn gebyret for å utføre tjenesten manuelt.

Les mer i vår pressemelding

Lovdata

Forskrift 14.12.2018 nr. 1917 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)

Les mer i vår pressemelding 

Lovdata

Forskriftsbestemmelse § 7 i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

(Settes i kraft fra 7. januar 2019)

Lovdata

 

Til toppen