Endringer i lover og forskrifter fra Samferdsesdepartementet fra 1. januar 2017

Her følger en oversikt over endringene i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet som er gjeldende fra 01.01.2017

Jernbanereform

For bilister

Veimyndigheter

For båtpassasjerer

Ny klageordning for båtpassasjerer (det linkes til endringene så fort de foreligger i lovdata)

Til toppen