Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i mandat og sammensetning av fagskoleutvalget

Regjeringen har vedtatt endringer i mandatet for fagskoleutvalget.

Regjeringen har vedtatt endringer i mandatet for fagskoleutvalget. Mandatet om finansiering lyder nå: 

”Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Minst ett av utvalgets forslag til modell skal baseres på uendret ressursbruk. Forslag til endringer i finansieringssystemet skal fremme effektiv forvaltning.” 

Følgende punkt som sto i det tidligere mandatet, utgår: 

Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og foreslå alternative modeller for finansiering av fagskolene.” 

Det er i tillegg besluttet at utvalget skal utvides med tre nye medlemmer fra henholdsvis YS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og KS. 

Følgende nye utvalgsmedlemmer er oppnevnt:

Trond Bergene, spesialrådgiver i Spekter

Kristin Vik, spesialrådgiver i Delta

Stein Kristiansen, fylkesutdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune

Til toppen