Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

På bakgrunn av innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, vedtok Stortinget 4. desember endelig fordeling av rammetilskuddet.

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen innebærer endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen