Endringer i skipsarbeidsloven

Regjeringen fremmer forslag til lovvedtak om endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt).

Forslaget, Prop. 136 L (2016-2017)  gjennomfører vedtatte endringer til Maritime Labour Convention (MLC) som trådte i kraft 18. januar 2017.

Konvensjonsendringene innebærer nye krav om økonomisk sikkerhet for forlatte sjøfolk og økonomisk sikkerhet ved død eller langvarig uførhet.

Med endringene gis det en utvidet forskriftshjemmel i skipsarbeidsloven, slik at den nærmere gjennomføringen av konvensjonens nye bestemmelser kan skje i forskrift. De foreslåtte endringene vil bidra til å styrke sjøfolks rettigheter.

Til toppen