Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. mai ny forskrift med enkelte endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus.

Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus ble fastsatt 3. april. Denne forskriften regulerer deler av regjeringens krisetiltak for studenter og elever. I tillegg myker den opp en del vilkår for at regelverket ikke skal stå i veien for å fullføre utdanning i situasjonen med koronavirus. 

Endringsforskriften som nå har vært på høring kommer som et tillegg til denne og regulerer de resterende delene av regjeringens krisetiltak for studenter og elever. I tillegg gjør departementet enkelte endringer i vilkårene for tilbakebetaling av lån og stipend våren 2020. 

Her er de nye endringene:

  • Regler om tilleggslån med delvis omgjøring til stipend i Lånekassen. Ordningen er en del av regjeringens krisetiltak for studenter og elever og skal hjelpe studenter som taper inntekt våren 2020. Stortinget har bevilget en milliard kroner til at 8 000 kroner av tilleggslånet kan omgjøres til stipend.
  • Endring i vilkårene for tilbakebetaling av lån og stipend for våren 2020 i forbindelse med søknad om dagpenger. Endringen legger til rette for at lån og stipend mottatt våren 2020 og som betales tilbake fordi søkeren heller ønsker å søke om dagpenger, ikke regnes med i antall år man kan få lån og stipend fra Lånekassen. Ordningen gjelder for personer som valgte å søke lån og stipend fra Lånekassen i tidsrommet 16. mars til og med 15. april 2020, men nå ønsker å motta dagpenger i stedet.

Les mer i pressemelding: Nå får studentene tilbud om ekstra lån og stipend

Detaljer om vilkårene og hvordan dette berører den enkelte student finnes på lanekassen.no.

Høring

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen elever og studenter står i som følge av koronaviruset ble forskriften fastsatt etter høring med en ekstraordinær kort høringsfrist på 2 virkningsdager. Tiltakene var kjent gjennom stortingsbehandling av regjeringens krisepakker. Endringene trer i kraft straks.