Forslag til endringer i svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter på høring

Miljødirektoratet har sendt forslag til endringer i miljøregelverket på Svalbard på høring. Forslagene innebærer nye regler om ferdsel og sjøbasert turisme. Formålet med endringene er å sikre at den sårbare villmarksnaturen og kulturminnene på Svalbard ivaretas i tråd med miljømålene for øygruppen.

Fristen for høringsinnspill er 3. februar 2022.

Mer informasjon om høringen og forslagene her:

Forslag til endringer i svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Forslag til endringer i miljøregelverket på Svalbard sendes på høring | Miljødirektoratet (ntb.no)