Endringer i Norges diplomatiske nærvær i utlandet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet vil neste år gjennomføre enkelte endringer i sitt ambassadeoppsett. Ambassadene i Astana (Kasakhstan), Sofia (Bulgaria), Lusaka (Zambia) og Harare (Zimbabwe) legges ned. Nærværet på Haiti og i Sør-India styrkes.

- Utenrikstjenesten må tilpasse seg de endringene som skjer i verden og ressursene som er tilgjengelig for å drifte utenriksstasjoner. Uteapparatets struktur, stasjonenes geografiske plassering, størrelse, oppgaver og prioriteringer må fortløpende vurderes i lys av dette, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge skal ha en fleksibel og omstillingsdyktig utenrikstjeneste som skal ivareta sine utenriks- og utviklingspolitiske oppgaver på en profesjonell og effektiv måte. Gjennom de senere årene er det derfor gjort en rekke endringer i utenrikstjenesten.

I løpet av inneværende år åpner Utenriksdepartementet, i samarbeid med Innovasjon Norge, et nytt generalkonsulat i Mumbai i Sør-India og neste år vil nærvær i fokuslandet Haiti styrkes. Samtidig vil fire utenriksstasjoner avvikles. Konkret gjelder det ambassadene i Astana (Kasakhstan), Sofia (Bulgaria), Lusaka (Zambia) og Harare (Zimbabwe). I tillegg reduseres personelloppsettet i utenrikstjenesten i 2016.

I land hvor stasjoner avvikles videreføres kontakten med vedkommende land gjennom andre kanaler.

Utenrikstjenesten består i dag av 103 stasjoner fordelt på 87 land.