Energi sto sentralt under statsbesøket til Tyrkia

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med Kongeparets statsbesøk til Tyrkia deltok statssekretær i Olje- og energidepartementet Kåre Fostervold sammen med en stor delegasjon fra den norske energinæringen.

En sentral post i programmet var undertegnelsen av en samarbeidsavtale om energisamarbeid. Avtalen skal følges opp av Olje- og energidepartementet sammen med Tyrkias Energi- og naturressursministerium.

Les nettsak på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider.

Onsdag arrangerte INTPOW og Innovasjon Norge et stort energiseminar med hovedvekt på vannkraft og kratmarked. Hans Majestet Kong Harald la i sin åpningstale vekt på vannkraftens helt sentrale betydning i den økonomiske utviklingen av Norge og at dette er et område hvor Tyrkia og Norge vil ha stor gjensidig nytte av et tettere samarbeid.

Statssekretær Fostervold holdt det avsluttende innlegget under energiseminaret. Han viste til den norske regjeringens ambisjon om å bygge ut mer fornybar energi og understreket at videre utvikling av vannkraft i alle former og størrelse er sentralt for å møte fremtiden energibehov på en bærekraftig og klimavennlig måte.

- Besøket til Tyrkia ga meg et meget nyttig innblikk i de store mulighetene som ligger i økt samarbeid om vannkraftutbygging internasjonalt. Tyrkia og Norge er de to landene i Europa med størst vannkraftpotensial. Jeg er derfor glad for å høre at gjennomføringen av ulike prosjekter så langt har vist at det ligger godt til rette for norske selskaper å delta i vannkraftutbygginger i Tyrkia, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Innlegget til statssekretær Fostervold kan leses her.

Tyrkia har sterk økonomisk vekst og tilsvarende vekst i energibehovet. Tyrkia har et stort energipotensial og særlig innen vannkraft. Ved siden av Norge er Tyrkia det landet i Europa med størst vannkraftressurser.

- Vannkraftprosjekter gir meget positive virkninger for økonomisk utvikling og er et viktig virkemiddel i den globale klimakampen. Det var positivt å høre at norsk kompetanse innen vannkraft og kraftmarkeder er anerkjent og etterspurt, og at andre land ser verdien av ren og fornybar vannkraft som en viktig del av energiforsyningen, sier statssekretær Fostervold.

Statkraft har de siste årene gjort store investeringer i vannkraft, og en rekke andre norske selskaper ser på Tyrkia som et meget interessant marked innenfor fornybar energi.

 

Statssekretær Kåre Fostervold holder avslutningsinnlegget under energiseminaret onsdag (foto: INTPOW/Anja Reiler).