Energi på agendaen i FN

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Energi er en forutsetning for utvikling, og bærekraftig energi er en forutsetning for bærekraftig utvikling, slo statssekretær Hans Brattskar fast da energi og utvikling sto på dagsorden for to viktige møter i FN.

Statssekretær Brattskar deltok på et møte i FNs arbeidsgruppe som utvikler nye utviklingsmål for perioden etter 2015, i New York 26. november 2013.

Statssekretær Hans Brattskar deltok på møtet i arbeidsgruppen for bærekraftsmål
Statssekretær Hans Brattskar deltok på møtet i arbeidsgruppen for bærekraftsmål i New York 26. november 2013. (Foto: Marte Fløan Beisvåg, FN-delegasjonen)

- Tilgang til energi vil være viktig for å bedre helse og vil være et effektivt bidrag til likestilling i mange land. Samtidig er det viktig at arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser fra energisektoren styrkes, sa Brattskar.

Eget tusenårsmål
Tilgang til energi er ikke en del av dagens utviklingsmål, de såkalte tusenårsmålene, som skal være nådd i 2015. Norge støtter derfor at det blir et eget utviklingsmål for tilgang til bærekraftig energi når de nye utviklingsmålene vedtas av FNs generalforsamling høsten 2015.  De nye målene skal legge vekt på bærekraftig utvikling, og de skal gjelde for alle land, også Norge.

- For mange land vil det viktigste være å sikre alle mennesker tilgang til energi, mens en utfordring for et land som Norge vil være økt energieffektivitet, sa Brattskar.

Han representerte Norge også på et møte i det rådgivende utvalget for FNs generalsekretærs initiativ for bærekraftig energi for alle innen 2030 – SE4ALL. Initiativet har som mål å bidra til at alle får tilgang til moderne energi, økt energieffektivitet og økt bruk av fornybar energi i den globale energimiksen.

Møtet ble ledet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Verdensbankens president Jim Kim. Utvalget består av blant andre USAs utenriksminister, den islandske presidenten, utviklingsministre fra Danmark, Sverige og Storbritannia, samt høytstående representanter fra privat næringsliv, deriblant Helge Lund fra Statoil, FN-organisasjoner og utviklingsbanker.

Trenger økte investeringer
Statssekretær Brattskar annonserte at Norge vil bruke over to milliarder kroner til energitiltak i 2014, der en økende andel vil bli brukt gjennom Norfund.

- Tilgang til moderne energi for alle vil kreve store investeringer. Vi må etablere effektive partnerskap mellom offentlige og private. Uten økte investeringer fra private, vil vi ikke klare å innfri målene, sa Brattskar.

Norge støtter etableringen av et sekretariat for initiativet. Norge vil også støtte et energi-, kvinne- og helseinitiativ, og jobbe gjennom det internasjonale energi- og klimainitiativet Energy+ for å oppnå målene for SE4ALL.