Energidialog i Kristiansand

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg deltok i dag på Dialogforum mellom stat og næringsliv i Kristiansand i regi av Agder Energi.

Tilgangen på kraft skaper enorme verdier for hele det norske samfunnet, i industri, næringsliv og husholdningene. Våre fornybare vannkraftressurser har spilt en helt sentral rolle i utviklingen av vårt moderne velferdssamfunn.

-  Sørlandet er en viktig region både for kraft og industri. Dere har kraftressursene og dere har kompetansen. Dere har også store planer for de kommende årene. Til tross for en krevende situasjon med lave kraftpriser Det jobbes også godt med å forberede seg på framtidens utfordringer, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg.

Agder Energi er regionens ledende kraftselskap og Norges fjerde største produsent av fornybar energi.

Statssekretær Freiberg holdt innlegg om vår fleksible vannkraft,behovet for mer effekt i kraftsystemet og hvordan Norge med sine fornybare kraftressurser og et kjølig klima er egnet for datasentre. Han understreket at et robust overføringsnett vil være helt sentralt for hvordan vi møter fremtidens utfordringer. Det samme gjelder stabil tilgang på kraft som en forutsetning for at industrivirksomheten kan utvikles fremover.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg i samtale med konsernsjef Tom Nysted og kommunikasjonsrådgiver hos fylkesmannen i Aust-Agder Ole
Wilhelm Svensen
.