Historisk arkiv

Kampen mot energifattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge skal være vertskap for en internasjonal høynivåkonferanse om tilgang til energi for verdens fattige. Konferansen Energy for all – financing access for the poor avholdes på Oslo Plaza 10. - 11. oktober 2011 og arrangeres i samarbeid med IEA (Det internasjonale energibyrået).

 

Logo Energy for all

Ca. halvannen milliard mennesker lever i dag helt uten tilgang til strøm. 2,5 milliarder lager mat ved hjelp av tradisjonell biomasse. Det betyr blant annet at rundt 1,5 millioner mennesker - først og fremst kvinner og barn - dør hvert år fordi de lager mat til familien over åpne ildsteder og på dårlig brennende ovner.

For å få dekket basisbehovet for strøm for alle husstander snakker vi om 100 kWh per person i året. Til sammenligning bruker en norsk husstand i gjennomsnitt 20 000 kWh i året. 100 kWh er nok til å kunne lage mat på en komfyr, ha en lampe som barn kan bruke til å lese lekser under, og lade opp en mobiltelefon. I tillegg til en slik basistilgang på strøm er det behov for økt tilgang til energi for å skape nye muligheter for produksjon av varer og tjenester.

Bedre energitilgang er med andre en avgjørende enkeltfaktor for å sikre verdens fattige bedre helse, utdanning og muligheter for økonomisk vekst. Konferansen vil derfor fokusere på hvordan offentlig og privat sektor sammen kan finne de beste løsningene for å sikre økt energitilgang. Målet er å bidra til økte investeringer i energiproduksjon.

Regjeringen ønsker særlig å bidra til å utvikle finansieringsløsninger som bedrer livsgrunnlaget for disse menneskene og hjelper utviklingen av industri og næringsliv i sør. Mindre enn 10 øre per person per dag verden over er nok til å oppfylle målet om energi for alle innen 2030. Det tilsvarer 36 milliarder amerikanske dollar i året i samme periode.

Vi må også se på nye tiltak som kan redusere klimautslippene fra energisektoren. Klimahensyn og større bruk av fornybar energi er en viktig målsetning, men denne konferansen vil ta for seg hele miksen av ulike energiformer – ikke bare fornybar. Dagsorden vil inkludere store anlegg som knytter mennesker og industri til strømforsyningen, men også løsninger for landsbyer og enkelthusholdninger. Energieffektivisering i form av blant annet mer effektive kokeovner er også en viktig del av denne diskusjonen.

Prosjektledelsen for konferansen er forankret i Utenriksdepartementet, Regionavdelingen v/Seksjon for utviklingspolitikk. Det er opprettet en egen hjemmeside for konferansen, osloenergyforall2011.no. Her vil all relevant informasjon, inklusive om påmelding, legges ut.

Kontaktpersoner:

 

Til toppen