Energifrokost med land fra Norden og Baltikum

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ledet 27. februar et møte i Brussel der land fra Norden og Baltikum deltok. Tema for møtet var forslag til nytt energiregelverk i EU og fant sted rett før EUs energirådsmøte. Tybring-Gjedde møtte også Jerzy Buzek som leder komiteen i Europaparlamentet som har ansvar for energisaker.

27. februar var det møte mellom EUs energiministre. Rett før dette samlet Ingvil Smines Tybring-Gjedde land fra Norden og Baltikum for å diskutere de sakene som var på dagsorden for energiministerne. Denne gangen dreide det seg om forslag til nytt EU-regelverk som ble lagt frem av EU-kommisjonen i slutten av november. 

EUs arbeid med nytt energiregelverk er viktig for Norge. Vi har gitt en rekke innspill før Kommisjonen la frem sine forslag og vi vil følge den videre prosessen tett. Da må vi ha tett kontakt med andre EU-land og derfor var møtet med land fra Norden og Baltikum viktig, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Tybring-Gjedde la opp til diskusjon av fire saker: rammeverket for kraftmarkedet, energieffektivisering, fornybar energi og krav til planer og rapportering knyttet til EUs klima- og energimål for 2030. 

Fra norsk side er vi nå inne i en fase der vi vurderer de ulike forslagene til nytt regelverk. Berørte parter er invitert til å gi innspill innen 15. mars

Møte med Jerzy Buzek som leder energikomiteen i Europaparlamentet

Europaparlamentet er en av beslutningstakerne når EU vedtar nytt regelverk. Ingvil Smines Tybring-Gjedde hadde derfor et møte med lederen av ITRE-komiteen i Europaparalementet, Jerzy Buzek. I møtet diskuterte de forholdet mellom EU og Norge på energiområdet. Tybring-Gjedde oppdaterte Buzek om norsk olje- og gassvirksomhet med særlig vekt på mulighetene i Barentshavet. De diskuterte også betydningen av fangst og lagring av CO2 og Tybring-Gjedde fortalte om Norges arbeid med å få på plass et fullskala prosjekt i Norge.

Jerzy Buzek, Ingvil Smines Tybring- Gjedde og Norges ambassadør til EU Oda Helen Sletnes (foto: Gaute Erichsen ).

Norske gassinteresser

EU er det viktigste markedet for norsk gass og Norge er den nest største eksportøren av gass til EU. 

Statoil har et kontor i Brussel og Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte Statoil og fikk oppdateringer om markedsutsiktene for gass i Europa. 

Fra venstre: Simone Rossi, Vidar Christensen (OED), Johan Vetlesen (OED) Ingvil Smines Tybring- Gjedde, Olav Aamlid Syversen og Christoph Schäfer. (Foto: Gaute Erichsen)

Til toppen