Enighet i lønnsoppgjøret i staten

- Jeg er glad for at vi har blitt enige om et lønnsoppgjør som trygger arbeidsplasser i en tid for omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne kom natt til torsdag til enighet med staten under årets lønnsoppgjør.

- Det har vært gode og konstruktive forhandlinger, vi har fått en løsning på oppgjøret uten å gå veien om mekling, og det er vi veldig fornøyde med, sier Sanner.

Oppgjøret har en ramme på 2,7 prosent og sikrer en lønnsvekst som ligger innenfor de rammene som konkurranseutsatt sektor legger. Lønnstillegget gis i hovedsak som et generelt prosent­tillegg. På de lavere lønnstrinnene gis et kronetillegg. Den enkelte virksomhet kan dessuten gjennomføre lokale forhandlinger om økonomien lokalt tillater det.

- Lønnsoppgjørene må være ansvarlige, samtidig som staten må kunne rekruttere og beholde gode medarbeidere. Offentlig ansatte må ha en rimelig lønnsutvikling.

- Vi må ta hensyn til at norsk økonomi nå går inn i en tid med omstilling. Dette inne­bærer at staten må ta sin del av ansvaret for det inntektspolitiske samarbeidet. For å trygge arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor må vi dempe kostnadsveksten og styrke konkurransekraften for norske bedrifter. Dette har vi oppnådd i årets mellom­oppgjør, sier Sanner.

Protokoll og ny hovedlønnstabell (PDF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen