Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet innenfor en forsvarlig ramme i årets mellomoppgjør i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- En større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt. Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, sier Sanner.

Partene er også enige om å videreføre arbeidet med modernisering av lønns- og forhandlingssystemet frem mot hovedoppgjøret i 2018

LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne kom natt til lørdag til enighet med staten under årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, som sikrer en lønnsvekst som er i tråd med frontfaget.

Enigheten med LO Stat, Unio og YS Stat innebærer at av det gis 0,3 prosent som et generelt tillegg til alle, med virkning fra 1. mai. 0,8 prosent skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene, med virkning fra 1. juli. Videre gis et lønnstillegg på lønnsrammene 2, 3 og 4, tilsvarende 0,02 prosent per 1. mai.  Dette betyr at 65 prosent av den disponible rammen på årsbasis, skal forhandles i virksomhetene.

Med Akademikerne er det avtalt at hele rammen skal fordeles etter forhandlinger i virksomhetene. Rammen for de lokale forhandlingene utgjør 0,85 prosent med virkning fra 1. oktober. Staten og Akademikerne er også enige om at hovedlønnstabellen avvikles.

- Det har vært gode og konstruktive forhandlinger. Det er svært positivt at vi er kommet i havn uten å gå veien om mekling, sier Sanner.

Protokoll og tabeller (pdf) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00