Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten. Vi har dermed unngått en streik som ville ha rammet mange innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom fredag formiddag til enighet om lønnsoppgjøret i staten etter bistand fra riksmekleren. 

– Vi er fornøyd med at det var mulig å oppnå et resultat innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent. Vi er også svært godt fornøyd med at hele potten i avtalen med Akademikerne skal fordeles lokalt. Vi har tillit til at lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt kan finne gode løsninger for å fordele lønnspotten slik at de kan rekruttere og beholde gode medarbeidere, sier Mæland.

– Vi er også glade for at vi har fått på plass en klar og treffsikker likelønnsprofil. Innretningen på lønnsoppgjøret sikrer størst lønnsvekst til de mest kvinnedominerte lønnsgruppene i staten, sier Mæland.

Hun hadde også ønsket at en større del av potten i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat skulle gått til lokale forhandlinger.

– Vi er naturlig nok ikke like fornøyd med at 40 prosent av årets tarifftillegg i avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat skal fordeles lokalt, mens 60 prosent fordeles gjennom sentrale tillegg.

Pensjon var en viktig sak for organisasjonene i lønnsoppgjøret i staten.

– Nå har vi fulgt opp forpliktelsene våre fra forhandlingene fra i fjor om å gi forbedringer av de pensjonsgivende variable tilleggene i ny offentlig tjenestepensjon. Vi har nå tydeliggjort i tariffavtalen at alle ansatte, både de som er født i 1962 og tidligere og i 1963 og senere er omfattet av en AFP-ordning, sier Mæland.

– Jeg ser fram til at vi fram mot neste hovedoppgjør skal jobbe sammen med LO Stat, Unio og YS Stat om å fortsette å modernisere lønnssystemet, sier Mæland.

Hun slår fast at det har vært svært krevende forhandlinger.

– Jeg vil takke riksmekler og partene for en god og konstruktiv tone gjennom hele meklingen, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen