Enighet om å jobbe sammen for å løse migrasjonskrisen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europeiske og afrikanske land er enige om en langsiktig handlingsplan om hvordan migrasjonsutfordringene kan løses. Det er også enighet om å opprette et fond for en samlet europeisk bistandsinnsats i Afrika.

– Vi er enige med de afrikanske landene om en balansert handlingsplan som favner om alt fra effektiv retur og tilbaketakelse, arbeid mot kriminelle nettverk og menneskesmugling, felles innsats for utvikling og økonomisk vekst til økt mulighet for lovlig migrasjon, sier statsminister Erna Solberg.

Rundt 70 regjeringssjefer fra en rekke afrikanske land, EU, Norge, Sveits og Island har vært samlet i Valletta på Malta for å diskutere de mange utfordringene knyttet til migrasjonspresset mot Europa fra land sør for Middelhavet.

– Norge har jobbet for en operativ og konkret handlingsplan. Det har vært viktig å oppnå imøtekommenhet og vilje fra afrikanske land når det gjelder retur av migranter uten beskyttelsesbehov og lovlig opphold. Handlingsplanen ivaretar begge siders ønsker. Det er nå et felles ansvar å følge opp, sier Solberg.

Norge støtter handlingsplanen som ble vedtatt og vil bidra med cirka 27 millioner kroner til det nyopprettede fondet for utviklingstiltak i Sahel, på Afrikas Horn og i Nord-Afrika. Tiltak finansiert av fondet skal rettes mot de grunnleggende årsakene til migrasjon i afrikanske opprinnelsesland og strakstiltak mot irregulær migrasjon.

– Det er betydelige fellesinteresser mellom afrikanske og europeiske land. Det har vært viktig å etablere forpliktende og tillitsfullt samarbeid om langsiktige utfordringer som vi må løse i fellesskap. De afrikanske landene var opptatt av økte muligheter for regulær migrasjon og mobilitet. De ville ha flere lovlige veier til Europa for sine innbyggere. Europeiske land forutsetter økt vilje til retur av migranter som ikke har beskyttelsesbehov, og som er i Europa uten lovlig opphold, sier Solberg.

Flere av verdens fattigste land deltok på toppmøtet. Land i Sahel, Nord-Afrika og på Afrikas Horn opplever alle store humanitære kriser, konflikt og ustabilitet og tar imot et stort antall mennesker på flukt. Valletta-møtet ga også anledning til dialog om deres behov og situasjon.

– I lys av de mange og langvarige flyktningkrisene vi ser, må Norge fremover være innstilt på å innrette mer av vår bistand til tiltak som kan stabilisere land og forebygge migrasjon. Vi må tenke langsiktig, og migrasjonsperspektivet må i enda større grad integreres i vår utenrikspolitikk, sier Solberg.

Handlingsplan etter Valletta-møtet:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/

Politisk erklæring: http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/final_decl_en-(2)_pdf/