Enighet om å starte forhandlinger med Colombias ELN-gerilja

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Colombias regjering og geriljagruppen ELN (Ejército de Liberación Nacional) ble i dag enige om å starte offentlige fredsforhandlinger. Gjennombruddet kommer etter mer enn to år med konfidensielle utforskende samtaler hvor Norge har bistått hele veien. Norge er bedt om også å delta videre som tilrettelegger i den offentlige fasen sammen med Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela. Forhandlingene skal foregå i disse latinamerikanske landene.

- Det er svært gledelig at det nå også blir en offentlig fredsprosess med ELN. For å oppnå varig fred i Colombia er det viktig at en fredsavtale også inngås med ELN. Landet har nå en historisk mulighet til å avslutte flere tiår med væpnet konflikt sier utenriksminister Børge Brende.

Forhandlingsagendaen består av seks agendapunkter og vektlegger aktiv samfunnsdeltakelse som en viktig forutsetning når det nå skal forhandles om tema som «demokrati - og samfunnsendringer for fred». Ofrenes rettigheter vil også stå sentralt.

ELN er Colombias nest største venstregerilja etter Farc-EP, grunnlagt i 1964. Norge er allerede tilrettelegger i fredsprosessen med Farc-EP som startet i 2012 og har vært involvert i flere tidligere fredssamtaler med ELN. Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i over 50 år med alvorlige humanitære konsekvenser og lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundre tusen er drept som følge av konflikten og over fem millioner er internt fordrevne.