Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enighet om mer åpenhet i olje- og gassvirksomheten

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om tiltak for å skape mer åpenhet i utvinningsindustrien. Norge støtter mer åpenhet, og har siden 2003 vært drivkraft i et internasjonalt initiativ med samme formål, Extractive Industry Transparency Initiativ (EITI).

Sammen med loven i USA vil det nye direktivet fra EU omfatte 90 prosent av utvinningsindustrien. Foto: European Union 2013

Europakommisjonen la 25. oktober 2012 fram et lovforslag hvor selskaper innenfor utvinningsindustrien er pålagt å offentliggjøre sine betalinger til vertslandet. Direktivet krever at betalinger over 100.000 euro må bli rapportert på både land- og prosjektbasis. Tiltakene er ment for å skape mer åpenhet, forebygge korrupsjon, motvirke skatteunndragelse og bidra til at vertslandet drar nytte av sine naturressurser.

9. april ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet om reglene  som krever at bedrifter i utvinningsindustrien, blant annet olje- og gass-industrien må rapportere betalinger i vertsland. Når Rådet og parlamentet formelt har godkjent direktivet, vil det bli publisert i EUs lovtidsskrift og deretter tre i kraft.

Bidrar til å bekjempe skatteunndragelse
Direktivet motsvarer en amerikansk lov som trådde i kraft i 2012, men går videre ved også å inkludere skogsindustrien. Loven i USA og dette direktivet vil til sammen omfatte 90 prosent av verdens utvinningsindustri.

– Avtalen fører til en ny epoke med åpenhet og vil hjelpe til å bekjempe skatteunndragelse, i tillegg til å bidra til å skape et rammeverk hvor både selskaper og myndigheter kan være mer åpne om sine inntekter fra naturresurser, sier Kommissær for det indre marked Michel Barnier i en pressemelding.

Extractive Industry Transparency Initiativ (EITI)
Extractive Industry Transparency Initiativ (EITI) er et initiativ fra tidligere statsminister Tony Blair, som Norge har støttet aktivt siden 2003 både politisk og økonomisk. Det internasjonale sekretariatet har siden 2007 ligget i Norge.

EITI skal forhindre «ressursenes forbannelse» med mer åpenhet slik at en større del av inntektene fra naturresurser blir tilgjengelige for befolkningen. Myndigheter stilles til ansvar ved mer åpenhet og dermed bidrar man til mindre korrupsjon.

Til toppen