Enighet om plan for å redde isbjørnen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Planen for å styrke samarbeidet under Isbjørnavtalen ble vedtatt da de fem isbjørnlandene Norge, Grønland, Canada, USA og Russland møttes på Grønland nylig.

-Det er svært gledelig at de fem isbjørnlandene nå har vedtatt en felles handlingsplan for å styrke arbeidet med å bevare isbjørnen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Den viktigste trusselen mot isbjørnen er klimaendringene. Norge har en av de isbjørnbestandene som er mest truet av klimaendringer. Dette skyldes at det raskt blir mindre sjøis i Barentshavet og rundt Svalbard. Isbjørnen er helt avhengig av sjøis for å kunne fange og spise sel, som er artens viktigste føde. Hvis isen blir borte store deler av året, vil isbjørnen få problemer med å overleve. Stigende temperaturer og mindre sjøis gjør også isbjørnen mer sårbar for andre typer påvirkning, samtidig som aktiviteten i isbjørnens leveområder har økt.

Planen vil styrke samarbeidet om å skaffe bedre kunnskap om hvordan klimaendringer og økt aktivitet i Arktis vil påvirke arten, og forsterke effekten av tiltak gjennom felles prioriteringer og bedre koordinering på tvers av landene.

Et av tiltakene i planen som Norge har påtatt seg ansvaret for å lede, er en strategi for kommunikasjon om hvordan klimaendringene truer isbjørnen.

- Dette er et arbeid det er naturlig at Norge leder. Vi er både en pådriver for en ambisøs internasjonal klimaavtale, og har en isbjørnbestand som er spesielt sårbar for klimaendringer. Hvis vi ikke lykkes med å redusere de globale utslippene av klimagasser, kan mange av verdens arter bli hardt rammet. Mennesket er ikke noe unntak. Isbjørnen er viktig i seg selv, men den kan også hjelpe oss til å kommunisere den trusselen våre egne leveområder og livsbetingelser står overfor, sier klima- og miljøministeren.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

 

Isbjørner
Isbjørner i iskantsonen Foto: Ann Kristin Balto, Polarinstituttet