Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enighet om reetablering av villrein i Nordfjella

I dag ble det inngått en avtale om gjenoppbygging av en villreinstamme mellom Staten og ordførerne i Nordfjellaområdet.

Ordførerne i Nordfjallaområdet var i dag på møte med politisk rådgiver Marit Vea i Klima- og miljødepartementet og landbruks- og matminister Jon Georg Dale. I møtet ble det signert en avtale om videre samarbeid for å beholde friske stammer av villrein og andre hjortedyr, utrydde den dødelige dyresykdommen CWD fra Norge og bygge opp en frisk villreinstamme i Nordfjella.

På møtet ble avtale om felles kamp mot skrantesjuke (CWD) på hjortevilt signert.
På møtet ble avtale om felles kamp mot skrantesjuke (CWD) på hjortevilt signert. Foto: KLD

- Hvis vi skal lykkes med dette vanskelige arbeidet er vi avhengige av godt og konstruktivt samarbeid mellom berørte kommuner og statlige myndigheter. Jeg vil berømme ordførerne i Nordfjella området for deres initiativ og konstruktive bidrag i dette arbeidet, sier Marit Vea, politisk rådgiver i klima- og miljødepartementet.


Bakgrunnen for avtalen er at skrantesjuke (eng. Chronic Wasting Disease – CWD) første gang ble påvist i Europa i 2016 på villrein i Nordfjella. Dette er en sykdom som er dødelig for hjortevilt. Etter råd fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og Mattilsynet ble det i april 2017 fattet en beslutning om at hele villreinstammen i Nordfjella sone 1 skulle skytes ut.

Hele stammen i sone 1 er nå skutt ut av Statens naturoppsyn og noen spesielt utvalgte jegere. Uttaket ble avsluttet i april, og nå gjennomføres det kontroll med området.

Området skal nå ligge brakk en lengre periode for å sikre at ikke det er smitte igjen i området.

- Det er viktig at vi følger de faglige anbefalingene i denne saken. Vi må ta den tiden som trengs for å friskmelde området og reetablere villreinstammen i Nordfjella, sier Vea.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og politisk rådgjevar Marit Kristine Vea i Klima- og miljødepartementet har i dag hatt møte med politisk ledelse i kommuner som grenser til Nordfjella og med lederen  i Nordfjellarådet.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og politisk rådgjevar Marit Kristine Vea i Klima- og miljødepartementet har i dag hatt møte med politisk ledelse i kommuner som grenser til Nordfjella og med lederen i Nordfjellarådet. Foto: KLD

Les avtalen (pdf)

Til toppen