Enighet om standardkontrakter på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bruk av standardkontrakter betyr effektivisering og kostnadsreduksjoner. Tirsdag 20. oktober kunne Tord Lien gi sitt bifall til signering av to standardkontrakter på norsk sokkel.

Avtalen ble undertegnet på olje- og energiministerens kontor av administrerende direktører i Norsk olje og gass og Norsk Industri, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Stein Lier-Hansen. Med Norsk totalkontrakt 2015 for utbyggingsprosjekter og Norsk totalkontrakt 2015 modifikasjon på plass, gjenstår kun en kontrakt før alle de klassiske standardkontraktene innenfor petroleumssektoren på norsk sokkel er fornyet.

Fra venstre: Stein Lier-Hansen, Tord Lien, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

- Standardisering er et av grepene som må til for å redusere kostnadene på norsk sokkel. Med dagens lave priser er kostnadsutfordringen ekstra viktig. Jeg er glad for at Norsk Olje og Gass og Norsk industri nå er enige, og at dette er kommet på plass nå som industrien trenger det mest. Standardkontrakter betyr effektivisering og kostnadsreduksjoner. Jeg vil oppfordre sterkt til at standardene også blir brukt, sa olje- og energiminister Tord Lien. 

Bakgrunn
I 2011 ble det inngått en avtale i KonKraft-regi om å etablere et nytt regime for utvikling, etablering og bruk av standardkontrakter med den hensikt å få flest mulig brukere av disse på norsk sokkel og dermed bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring.

Partene i avtalen ble Norsk olje og gass og Norsk Industri. Det ble opprettet et Standardkontraktstyre (SKS) med representanter fra partene og Norges Rederiforbund og LO som observatører.

Standardkontraktene er et begrep på norsk sokkel, og har sitt utspring i avtaler inngått mellom Saga, Hydro, Statoil og forløperne til Norsk Industri. Det omfatter rene fabrikasjonskontrakter (NF: Norsk Fabrikasjonskontrakt) og totalentreprisekontrakter (NTK: Norsk Totalkontrakt), og har versjoner tilbake til 80-tallet, med siste versjoner fra 2007.

Standardkontraktstyret har nedsatt et forhandlingsutvalg med bedriftsrepresentanter som har forhandlet de siste to år om disse kontraktene. Standardkontraktstyret har nå godkjent de fremforhandlede kontraktene og lagt disse frem for signering.