Enighet i FNs sikkerhetsråd gir håp for fredsprosessen i Syria

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er et historisk viktig vedtak som Sikkerhetsrådet har fattet. Det viser at det internasjonale samfunn nå endelig står samlet om å få til en politisk løsning på den langvarige og ødeleggende borgerkrigen i Syria. En borgerkrig som har ført til en humanitær katastrofe for sivilbefolkningen og en migrasjonskrise vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, slår utenriksminister Børge Brende fast.

- Det vil nå være viktig å få på plass en snarlig våpenhvile for Syria som kan legge til rette for humanitær bistand til sivilbefolkningen i det krigsherjede landet, sier Brende.

Den internasjonale støttegruppen for Syria (ISSG) har lagt grunnlaget for dagens vedtak i Sikkerhetsrådet. 

- Det er grunn til å berømme arbeidet som er lagt ned av Den internasjonale støttegruppen for Syria. Det nære samarbeidet mellom USA, Russland og en rekke andre sentrale land, samt FN, har vært viktig for å få håndteringen av konflikten tilbake på et politisk spor. Vedtaket i FNs sikkerhetsråd gir innsatsen styrket legitimitet og er et vesentlig skritt i riktig retning mot en politisk løsning på krisen, sier Brende.

Møtet blant den syrisk opposisjon som ble arrangert under saudi-arabisk ledelse i Riyadh for kort tid siden er også et viktig skritt i fredsprosessen. Opposisjonens samling om et mandat og en forhandlingsledelse er vesentlig for Genève-forhandlingene som vil bli gjenopptatt.

- Vi ser frem til at FN gjenopptar forhandlingene mellom partene i Syria i Genève etter årsskiftet. Norge støtter FNs spesialutsending Staffan de Misturas innsats for å få på plass en politisk løsning, både politisk og finansielt, sier utenriksministeren.

- For at disse forhandlingene skal lykkes, er det viktig at partene i fredsprosessen snarest kommer frem til og respekterer en våpenhvile. Resolusjonen fra Sikkerhetsrådet tar imidlertid uttrykkelig unntak for våpenhvile for terrororganisasjonene Isil og Nusra-fronten; som fortsatt vil bli bekjempet med militære og andre vesentlige midler, sier Brende. 

- Selv om det er langt frem før det oppnås fred i Syria vil den innsatsen vi nå ser for en løsning på konflikten forhåpentligvis skape grunnlag for en gradvis forbedring av situasjonen. Det er gledelig at resolusjonen også peker på behovet for humanitær innsats og trekker frem den forestående giverkonferansen i London i februar, sier Brende.

Norge har tatt initiativet til denne konferansen - og er medarrangør - for giverkonferansen for syriske flyktninger i London i begynnelsen av februar. Norges totale støtte i forbindelse med krisene i Syria og Irak i 2015 beløper seg til om lag 1,57 milliarder kroner og er en av de største giverne totalt sett. Regjeringen har til hensikt å videreføre og øke støtten i 2016.