Enklere å arrangere sykkelritt i Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Regjeringen legger bedre til rette for sykkelritt i Norge. Ved å endre regelverket, skal sykkelritt nå kunne arrangeres på en mer effektiv og trafikksikker måte. Blant annet blir mulig å benytte sivile vakter på motorsykkel under sykkelrittene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Endring i vegtrafikkloven ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Samtidig blir ny forskrift fastsatt, med mer detaljert regulering av ulike forhold ved sykkelritt.

I lovendringen gis det hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om sykkelritt på veier som er åpne for alminnelig ferdsel. Denne hjemmelen er tatt i bruk for å fastsette den nye forskriften. Blant annet åpnes det for å tildele trafikkregulerende myndighet til sivile vakter på motorsykkel som bistår ved gjennomføringen av sykkelrittene.

– Med disse endringene vil vi få et tydeligere regelverk som ivaretar sikkerheten for rittdeltakerne, tilskuere og andre trafikanter på en god måte, uten at fremkommeligheten for øvrige trafikanter reduseres unødig, sier Solvik-Olsen.

Endringen i vegtrafikkloven trer i kraft i dag.