Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enklere å bli spesialist i allmennmedisin

For å gjøre det enklere for leger å bli spesialist i allmennmedisin foreslår regjeringen å innføre introduksjonsavtaler.

At legene i kommunene er spesialister i allmennmedisin bidrar til å gi innbyggerne legetjenester av god kvalitet. Introduksjonsavtaler er avtaler som gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse vilkår.

Introduksjonsavtaler vil gjøre det lettere for fast ansatte leger som jobber i sykehjem og legevakt å spesialisere seg i allmennmedisin ved at de får mulighet til å arbeide som fastlege uten å måtte investere i egen praksis som næringsdrivende. Avtalene vil også kunne senke terskelen for å prøve seg som fastlege.

Tiltaket er en oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten (2020-2024)

Les høringsnotatet.

Til toppen