Enklere å distribuere musikk på internett

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Det skal bli enklere å få tillatelse til å distribuere musikk på internett over landegrensene i EU foreslår Europakommisjonen i et direktivforslag 11. juli. Forslaget er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen.

Foto: Morguefile

Det skal bli enklere å få tillatelse til å distribuere musikk på internett over landegrensene i EU foreslår Europakommisjonen i et direktivforslag 11. juli. Forslaget er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen.

I EU er det i dag et stort antall organisasjoner som forvalter rettigheter til distribusjon av musikk på nett på vegne av komponister, tekstforfattere, utøvere og plateprodusenter. Disse rettighetsorganisasjonene fungerer som bindeledd mellom kunstneren som er rettighetseieren og en selger eller distributør av musikken. De utsteder lisenser, krever inn inntekter fra salget og fordeler inntektene videre til rettighetseierne.

Siden det er så mange ulike organisasjoner som forvalter rettigheter innen de respektive landene, kan det føre til praktiske utfordringer særlig for selskaper som tilbyr nedlasting eller strømming av musikk på nett på tvers av landegrensene. Dette systemet ønsker Europakommisjonen å forenkle.

Kan raskere få tillatelse
I dag har rettighetsorganisasjonene i EU begrenset mulighet til å gi lisenser til annet enn eget repertoar. Forslaget fra Europakommisjonen innebærer at rettighetsorganisasjonene som vil lisensiere distribusjon av musikk på nett til flere land i EU, må påta seg å forvalte rettigheter til andre rettighetsorganisasjoner som ønsker det. På den måten skal det bli enklere og mer effektivt å kunne få lisens til nettdistribusjon av musikk over landegrensene i EU. 

- Slik systemet er i dag er det tungvint å skaffe rettigheter til videresalg og distribusjon av musikk på nett i EU fordi distributørene må gjøre avtaler med organisasjonene i hvert enkelt land. Dette blir særlig merkbart for salg til nedlasting eller strømming over internett, sier Helge Sønneland som er spesialråd for opphavsrett ved EU-delegasjonen.

Mer åpenhet
Det nye forlaget tar også sikte på å bidra til mer åpenhet hos rettighetsorganisasjonen. For alle rettighetsorganisasjoner skal det i følge forslaget gjelde standardkrav til praksis, blant annet for å sikre at rettighetshaverne skal bli raskt betalt samt få større innsyn i organisasjonenes virksomhet. De skal også kunne stå fritt til å velge hvilken forvaltningsorganisasjon de ønsker skal forvalte rettighetene.

For selskaper som også forvalter andre organisasjoners portefølje for nettdistribusjon på tvers av grenser skal det gjelde særlige krav, blant annet for å sikre at det skal være enkelt å finne ut hvilket repertoar rettighetsorganisasjonen representerer.

Se pressemelding om saken her.  Selve direktivforslaget kan leses her.

 

Til toppen