Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enklere å reise med kjæledyr i EU

Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Et nytt regelverk for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr er på trappene i EU.

Foto: Anette A. Dey Reinertsen

Et nytt regelverk for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr er på trappene i EU.

- Formålet med nye regler i EU er å få et tydeligere regelverk som gjør det lettere å forflytte seg med kjæledyr i Europa, samtidig som helsen for mennesker og dyr blir ivaretatt når dyr forflyttes, forteller matråd Steinar Svanemyr ved EU-delegasjonen.

Beskytt mot smitte
- Hovedformålet med regelverket er å beskytte folk og dyr mot smitte, men det har vært litt ulik praksis i de forskjellige landene og man trengte derfor en modernisering av den tidligere forordningen. 

EUs kjæledyrforordning fra 2003 regulerer forflytning mellom EUs medlemsland og fra tredjeland inn til EU og gjelder også for EØS-området. Er det kommersiell handel med kjæledyr, så er det en egen rettsakt som gjelder for dette. Denne forordningen gjelder kun privateide kjæledyr.

- Norske myndigheter vurderer nå om den nye forordningen er EØS-relevant og om det er noen elementer myndighetene ønsker å få inn før den blir vedtatt, sier Svanemyr.

Mer liberal
Den nye forordningen ligger nå til behandling og avstemming i Europaparlamentet og i Rådet. Disse to institusjonene må komme til enighet før reglene kan bli vedtatt.

- Den nye forordningen ser ut til å bli mer liberal på enkelte områder, det er derfor viktig at de helsemessige konsekvensene blir vurdert og ivaretatt, sier Svanemyr.

Rabiesvaksine og bendelorm
I den nye forordningen ønsker man å videreføre krav om id-merking, helsesertifikat og rabiesvaksinasjon for hunder, katter og ildere som skal forflyttes innenfor EU og EØS-området.

For forflytning av andre kjæledyr enn hunder, katter og ildere mellom medlemslandene, vil det kreves id-merking, pass og forebyggende tiltak mot andre sykdommer enn rabies. Dette vil først tre i kraft når Europakommisjonen har fastsatt nærmere regler. Før det er på plass, gjelder i praksis ingen andre krav for reising med andre kjæledyr.


Viderefører krav
Id-merking, helsesertifikat, rabiesvaksine og testing av effekten av denne, er krav som vil videreføres når man bringer hunder, katter og ildere inn fra land utenfor EU og EØS-området. Kravet om bendelormbehandling av hunder som innføres til visse medlemsstater, samt Norge, videreføres også.

Det vil fortsatt ikke være nødvendig å teste effekten av rabiesvaksinen før innreise fra visse land utenfor EU og EØS-området som EU mener har kontroll på rabies og som har et kompetent veterinærvesen.

Et nytt forslag i forordningen, er at Europakommisjonen i fremtiden kan gis myndighet til å tillate at uvaksinerte hunder, katter og ildere kan flyttes mellom rabiesfrie medlemsland.

Det skal fortsatt være krav om at hunder som innføres til visse medlemsland, samt Norge, har fått en kur mot bendelormen «Echinococcus multilocularis», en parasitt som kan være farlig for mennesker. 

Forflytning av kjæledyr mellom Norge og Sverige kan fortsette i henhold til landenes bestemmelser, frem til Norge eventuelt tar inn forordningen i  EØS-avtalen. Da regnes Norge som medlemsstat og da kan ikke generelle unntak gis landene imellom.

Flere dyr om gangen
Den nye forordningen viderefører ikke dagens bestemmelse om at antallet dyr en person kan ha med seg på en enkelt reise ikke kan overstige fem.

- Dette bekymrer norske myndigheter.  Det antas at det vil være lettere å kamuflere kommersiell handel som privat reising med dyr, og dette kan føre til økt smitterisiko, påpeker Svanemyr.

Han tror det vil bli noen endringer til forslaget til ny forordning når Europaparlamentet og Rådet skal se på den. Norge har ingen formell inngang til disse foraene, men vil prøve å få formidlet sine synspunkter gjennom andre lands representanter som har sammenfallende interesser .

 

 

 

Til toppen