Enklere for bobileiere

– Det skal bli enklere å eie og kjøre bobil, og bobilene skal i større grad likebehandles med personbilene. Derfor vil regjeringen nå se på endringer i regelverket for bobilene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Periodisk kjøretøykontroll – likebehandling av bobiler og personbiler

– Jeg har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede en mulig endring av regelverket for periodisk kjøretøykontroll, slik at alle bobiler opp til 7,5 tonn får samme kontrollintervall som personbiler, det vil si kontroll hvert annet år. Det tas sikte på å sende forslag på høring allerede i høst, sier Solvik-Olsen.

Høringen vil i tillegg ta opp kontrollordningen for bevaringsverdige kjøretøy.

Økt tillatt fartsgrense og endrede bomavgifter og fergetakster

Videre kan fartsgrensen for bobiler opp til 7,5 tonn endres fra 80 til 100 km/t.

– Det skaper frustrasjon hos mange medbilister at bobiler med vekt 3,5 – 7,5 tonn må ligge under fartsgrensen på veier med fartsgrense over 80 km/t. Det var tilsvarende begrensning på utrykningskjøretøy, men den begrensningen fjernet vi i fjor. Jeg har derfor bedt Vegdirektoratet sette i gang et arbeid også på dette feltet med sikte på en endring av regelverket, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen vil også se nærmere på en endring av bomavgiften, slik at alle bobiler opp til 7,5 tonn likebehandles med personbiler og bobiler under 3,5 tonn. Det samme gjelder fergetakstene.

– I dag må en bobil betale høyere takst enn en bil med campingvogn på ferger, selv om samlet lengde på de to er den samme. Det er for mange urimelig, sier Solvik-Olsen.

– Jeg er glad for at disse endringene i regelverket for bobiler nå kommer. Tidlig etter regjeringsskiftet i 2013 ble det igangsatt arbeid på mange tema som berører kjøretøytekniske spørsmål. Nå kan vi begynne å vise frem resultatene av arbeidet.

Til toppen