Enklere for utenlandske sesongarbeidere å få førerrett for snøscooter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det bør bli enklere for personer som ikke bor i Norge å få førerrett for snøscooter i Norge. Dette kan gjøre det enklere for norske foretak å benytte utenlandske arbeidere i sesongarbeid innen turistnæringen. Trafikksikkerheten ivaretas ved at førerne har gjennomført opplæring og bestått prøve etter norske regler.

Dette sier statssekretær Tommy Skjervold i forbindelse med at Vegdirektoratet sender på høring forslag om at det kan gis nasjonal førerrett for snøscooter (klasse S) til personer uten fast bopel i Norge når de har gjennomført opplæring og bestått prøve etter norske krav. Disse endringene er noe som har vært etterspurt av bransjen selv og NHO.

Etter gjeldende regler er det krav om fast bopel i Norge for å gi slik førerrett. Dette kravet har skapt hindringer for arbeidere i sesongnæringer innen turisme, hvor en naturlig del av jobben er kjøring med snøscooter, og som kommer fra land uten opplæring i bruk av snøscooter.

Se høringen på vegvesen.no.