Enklere og mer moderne regelverk gir bedre taubanesikkerhet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Nå er skisesongen i gang, og mange skal oppover fjellsidene i skiheiser og –trekk. Samferdselsdepartementet har ansvaret for at disse heisene fungerer og er sikre å bruke. Det er et ansvar vi tar på alvor, og vi sender nå ut en ny taubanelov på høring. Dagens taubanelov er fra 1912 og flere lovbestemmelser er ikke lengre aktuelle. Med en ny taubanelov skal vi forenkle og modernisere regelverket, og styrke sikkerheten for landets 800 taubaner og skiheiser ytterligere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Norge er en taubanenasjon på linje med Østerrike og Sveits. Ulike typer taubaner og skiheiser frakter mange personer og gods opp til de norske fjellsidene. En ny taubanelov vil gi et enklere og mer moderne regelverk og styrke sikkerheten.

Samferdselsdepartementet sender i dag ny taubanelov på høring.

De sentrale elementene i forslag til ny lov er:

  • Oppheving av konsesjonsordningen for taubaner, et ansvar som i dag ligger til Fylkesmannen.
  • Innføring av et nytt pliktsubjekt, da opphevelse av konsesjonsordningen innebærer at konsesjonshaver bortfaller som pliktsubjekt.
  • Et lovfestet objektivt ansvar for taubanevirksomhetene.
  • Nye tilsynsvirkemidler for Statens jernbanetilsyn.
  • En lovfestet rapporteringsplikt ved taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser.
  • Nye regler om ruspåvirkning, pliktmessig avhold og testing.
  • Forenkling av bestemmelsene om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for etablering av taubane.

Gjennomgang av tilsynsmetodikk, kompetanse og gebyrstuktur ferdig i 2016
Det er Statens jernbanetilsynet som siden 2011 har hatt ansvaret for tilsynet med tau- og kabelbaner. De arbeider nå med å gå igjennom dagens tilsynsmetodikk, kompetanse og gebyrstruktur. Det er et arbeid som vil bli sluttført i 2016. En ny taubanelov vil danne grunnlag for Statens jernbanetilsyns fremtidige tilsyn med tau- og kabelbaner, og vil blant annet sikre tilstrekkelig hjemmel for en ny og mer risikobasert tilsynsmetodikk for tau- og kabelbaner og modernisere regelverket.

Statens jernbanetilsyn planlegger i tillegg nye tekniske forskrifter for taubaner. Disse vil også bli gjenstand for alminnelig høring.


Samferdselsministeren besøkte i går Ulriksbanen i Bergen. Her i samtale med daglig leder Anthony Hutchison.