Enklere regelverk for godkjenning av drømmebilen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Bilinteresserte kan snart oppleve enda flere forenklinger av regelverk. Dette er resultat av det arbeidet som regjeringen har initiert på biltekniske saker de siste par årene. Nå sendes nye forslag til forenklinger for godkjenning av importerte biler på høring. Vi ønsker å gjøre det enklere for bilentusiastene å utøve sin hobby. Staten skal oppleves som en samarbeidspartner, ikke en motstander, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet har tidligere sendt på høring forslag til forenklinger for godkjenning av kjøretøy og tilhenger som er importert fra USA. Nå sender Vegdirektoratet ut ytterligere forslag, og utvider endringene til også gjelde biler fra Canada. I høringen foreslås blant annet:

-     Å fjerne kravet om at kjøretøyene skal ha oransje, blinkende, retningslys. Dette innebærer at det skal aksepteres lysutrustning som er original i landet kjøretøyet kommer fra, for eksempel røde blinklys.

-     Å fjerne det foreslåtte forbudet mot godkjenning av delvis oppbygde kjøretøy.

-     Å fjerne det foreslåtte forbudet mot å kunne benytte bruktimporterte tunge kjøretøy i løyvepliktig kjøring.

Se hele høringen på Vegdirektoratets nettsider.

Les mer om høringsforslagene fra 2015 her.

– Både næringslivet og bilentusiaster opplever tidvis at kjøretøytekniske regler skaper mye frustrasjon eller unødvendig ekstraarbeid. Siden regjeringsskiftet har vi igangsatt og gjennomført et omfattende arbeid med Vegdirektoratet for å forenkle lover og regler. Noe av dette involverer internasjonalt regelverk, som gjør sakene mer kompliserte å løse. Vi har likevel funnet handlingsrom for å lage bedre norske løsninger enn det vi har i dag. Nå kan vi begynne å vise frem resultatene av arbeidet, og jeg håper på gode innspill fra mange engasjerte grupper når forslag til forskriftsendringer sendes på høring, sier Solvik-Olsen

Flere regelendringer for bilinteresserte og bobileiere
I løpet av de siste to årene har regjeringen gjennomført en rekke endringer som lenge har blitt etterspurt av bilinteresserte og bobileiere. Noen av grepene som er gjort er forenklet regelverk for opp/nedvekting av bil, økt tillatt hastighet og kjøretøybredde for bobiler, og at bobiler skal ha samme krav til vinterutrustning som personbiler. Bomsatser for tunge pickup og bobiler er endret, slik at de fleste nå behandles som personbiler. Det er innført mindre hyppige periodiske kontroller for disse og for veteranbiler. Det er tidligere gjennomført høring av en rekke lempinger i kravene for godkjenning av bruktimporterte kjøretøy og tilhengere fra USA. Tidligere i år ble det sendt på høring forslag om både å åpne for bruk av små kjennemerker på bil, og for personlige bilskilt på biler i Norge.