Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enklere regelverk om konsekvensutredninger iverksettes 1. januar 2015

Regjeringen har vedtatt en enklere forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. De nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2015. – Forenklingen gjør at det blir raskere og enklere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

En viktig forenkling er at det ikke lenger vil være krav til planprogram for mindre reguleringssaker. Dette omfatter en rekke vanlige utbyggingstiltak i kommunen.  

- Med denne forenklingen kan kommunene bruke mindre tid og ressurser på en god del utbygginger, for eksempel mindre havner og skiløyper, sier Sanner.

Eksempler på tiltak som slipper planprogram, men fortsatt må konsekvensutredes dersom tiltaket har vesentlige virkninger for samfunn eller miljø, er:

  • Lystbåthavner
  • Mindre massetak
  • Mindre veiutbygginger
  • Hoppbakker, skiløyper og skiheiser
  • Campingplasser

Regjeringen har også fjernet kravet om at forslag til planprogram sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling i tilfeller der det er påpekt konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Dette vil gi reduserte prosesskrav og kortere saksbehandlingstid.

Forskriften er også revidert for å ivareta krav fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har konstatert mangelfull implementering i gjeldende forskrift av relevante EU-direktiver.

Det er også vedtatt frist for fastsettelse av planprogram (ti uker) og mulighet for at planmyndigheten kan unnlate å fastsette planprogram.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen