Enklere sykefraværsrapportering

Nå er det mulig å rapportere til NAV via bedriftens eget lønns- og personalsystem.

NAV har nå lagt til rette for en løsning med elektronisk sykefraværsrapportering via bedriftenes egne lønns- og personalsystemer. Flere leverandører har utviklet tilpassede løsninger, og i løpet av september rulles dette ut til de første bedriftene.

Nå er det mulig å sende 9-ukersrapport og oppfølgingsplan til NAV direkte fra virksomhetens lønns- og personalsystem. Målet er at flest mulig av leverandørene skal tilby tjenesten til sine kunder i løpet av høsten 2012 og våren 2013.  

Den nye løsningen blir et godt supplement til dagens elektroniske innsending på nav.no, som fortsatt vil være tilgjengelig for bedrifter uten lønns- og personalsystem.

Gevinster for virksomhetene

 • Bedre støtte for aktiv oppfølging av sykmeldte når utarbeidelse og innrapportering skjer i virksomhetens eget lønn- og personalsystem
 • Direkte rapportering til NAV, ikke nødvendig å delegere roller for pålogging i Altinn ned til alle personalledere
 • Sikkerhet for korrekt rapportering til NAV
 • Bedre oversikt over egen sykefraværsoppfølging som følge av elektronisk lagring
 • Reduksjon i administrative kostnader ved manuell håndtering og porto til postgang

Hva innebærer den nye tjenesten?

 • Løsningen benytter Altinn som inngangsportal, men å logge seg på bedriftens eget lønns- og personalsystem er nok
 • Identifisering av bedriften og overføringen av skjemainformasjon til Altinn (og videre til NAV) sikres gjennom bruk av virksomhetssertifikater
 • Det er også utviklet funksjonalitet for å sende oppfølgingsplan elektronisk til fastlege. Denne funksjonaliteten vil bli «skrudd på» når fastlegene på sikt har fått installert elektronisk mottak av planen i sine systemer

Hvordan ta i bruk den nye tjenesten

 • Arbeidsgiverne må ta kontakt med leverandør av lønns og personalsystem
 • Systemleverandørene får nødvendig informasjon fra NAV for å installere tjenesten og tilby denne til arbeidsgiver
 • Arbeidsgiver må anskaffe et virksomhetssertifikat i samråd med sin systemleverandør
 • Kostnadene ved å ta i bruk tjenesten avhenger av:
  - Virksomhetens valg av systemleverandør
  - Virksomhetens organisering

 

 

Til toppen