Enklere tilgang til de andre nordiske landenes territorium

Forsvarsministrene i de nordiske landene har underskrevet en avtale som sikrer enklere tilgang til hverandres territorier både i lufta, på land og på havet i fredstid.

– Denne avtalen er kommet på plass for å gjøre det enklere å bruke hverandres områder i fredstid, for eksempel ved trening og øvelser. Den er et godt eksempel på at det tette nordiske samarbeidet gir praktiske resultater, sier statssekretær Øystein Bø, som representerte Norge under møtet.

Signering av avtalen om Easy Access.
Signering av avtalen om Easy Access. Foto: Forsvarsministeriet i Danmark

Avtalen, The Easy Access Memorandum of Understanding, ble undertegnet på det nordiske forsvarsministermøtet i København 9. november 2016. Den legger til rette for å forenkle prosedyrene som i dag gjelder for å få adgang med egne militære enheter til et annet nordisk lands territorium.

– Avtalen vil bedre forutsetningene for kostnadseffektivt operativt samarbeid, bidra til å øke kjennskapen til hverandres operasjonsområder og styrke samhandlingen mellom de nordiske lands militære styrker, sier Bø.

Blant de andre temaene som på ministermøtet var den regionale sikkerhetssituasjonen i Østersjøen og videreutvikling av luftovervåkningssamarbeidet mellom de nordiske landene. Forsvarsministerne diskuterte også kapasitetsbygginginitativ og arbeidet med Nordic Baltic Assistance Program, etablering av en rotasjonsordning for transportfly til FN-operasjonen i Mali og støtte til Eastern Africa Standby Force.

Etter det nordiske forsvarsministermøtet var det også møter mellom de nordiske og baltiske forsvarsministerne og i Northern Group, der også den britiske og den polske forsvarsministeren deltok.

Les mer om nordisk forsvarssamarbeid på http://www.nordefco.org/

Til toppen