Enorm interesse for norsk-polsk forskningssamarbeid

EØS-midlene

Interessen for det norsk-polske forskningsprogrammet under EØS-midlene har vært overveldende. Det er søkt om støtte til 269 prosjekter for 230 millioner euro. Potten som skal fordeles, er på 39 millioner euro.

Interessen for det polske-norske forskningsprogrammet under EØS-midlene har vært overveldende. Det er søkt om støtte til 269 prosjekter for 230 millioner euro. Potten som skal fordeles, er på 39 millioner euro.

– Det er uten tvil en økende interesse blant forskere både i Polen og Norge for å samarbeide. Vi bygger videre på samarbeidet som ble etablert i forbindelse med det forrige forskningsprogrammet under EØS-midlene, sier Krzysztof Jan Kurzydłowski, direktør for det polske nasjonale senteret for forskning og utvikling.

Senteret er ansvarlig for gjennomføringen av forskningsprogrammet under EØS-midlene i Polen i tett samarbeid med Norges Forskningsråd.

De 269 søknadene dekker prosjekter innenfor områdene: miljø, klima- og polarforskning, helse og samfunnsfag med vekt på norsk-polske forbindelser, inkludert migrasjon, likestilling, arbeidsliv og inkludering av minoriteter.

– Vi tror at prosjektene som får støtte, kommer til å ha svært positiv innvirkning på forskningssamarbeidet mellom Polen og Norge, og i et langsiktig perspektiv også på den sosio-økonomiske utviklingen i begge land, sier Kurzydłowski.

I løpet av mars 2013 blir det klart hvilke prosjekter som kommer til å få støtte. Det er opprettet i alt seks bilaterale forskningsprogrammer under EØS-midlene. Informasjon om hvilke land som deltar, når utlysningene kommer og partnersøk, se Forskningsrådets sider

Les mer:

 
Foto: Guri Dahl, tinagent.com
Til toppen