Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enorme gassressurser fra ny utbygging på Trollfeltet

Olje- og energidepartementet godkjente i dag utbyggingsplanen for Troll fase 3. Prosjektet er en videreutvikling av Trollfeltet og skal utvinne gassen fra Troll Vest.

Troll fase 3 er godkjent

Godkjenning i julepresang: f.v Bjørn Laastad, statsråd Freiberg, Torger Rød, Gunnar Nakken og Siv Skadsem i Equinor.

- Det er en stor glede for meg å godkjenne denne utbyggingsplanen. Dette er en merkedag i den allerede banebrytende historien om Troll! Prosjektet utløser enorme gassressurser, og har en lønnsomhet som overgår det meste. Equinor sier dette er et av de mest lønnsomme prosjektene i selskapets historie, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Utvinnbare reserver fra Troll fase 3, i all hovedsak gass, er beregnet til om lag 2,2 mrd. fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsperiode er fra 2021 til utover 2050.

Selskapene vil investere om lag 7,6 mrd. kroner i prosjektet. Operatørens økonomiske analyser viser at prosjektet har en forventet nåverdi (7 pst. reelt) før skatt på om lag 189 mrd. 2018-kroner. Prosjektet har en balansepris på under 10 USD/fat.

- Troll er en virkelig gigant på norsk sokkel. Feltet står alene for 7-8 pst. av hele Europas totale, daglige gassforbruk. Troll produserer gass som våre allierte og nære partnere er avhengige av, og som i lang tid vil bidra positivt til den energiomleggingen som skjer i Europa, sier Freiberg.

De store ressursene i Trollfeltet gjør at feltet siden oppstart i 1995 har generert brutto salgsinntekter på rundt 1400 milliarder kroner, noe som tilsvarer 175 millioner kroner hver eneste dag. Operatøren anslår at feltet vil skape enda større verdier i tiårene som kommer enn det feltet har gjort til nå. Feltet har vært, og er fortsatt, den største gasseksportøren på norsk sokkel. I tillegg har Troll de siste fem årene vært det mestproduserende oljefeltet på sokkelen.

- Slike tall er til å bli svimmel av! Det er også svært gledelig at norsk leverandørindustri viser konkurransedyktighet ved kontraktstildelinger til prosjektet. Store kontrakter er satt ut og det forventes en høy norsk andel av investeringene, sier olje- og energiministeren.

Utbyggingsløsningen som er valgt omfatter to havbunnsrammer med åtte gassbrønner som blir knyttet opp mot Troll A-plattformen. Brønnstrømmen fra disse brønnene føres til Troll A gjennom en ny 36" rørledning, for videre kompresjon og eksport via eksisterende infrastruktur. Troll A-plattformen drives med kraft fra land og har tilstrekkelig kapasitet til å dekke kraftbehovet for denne utbyggingen.

- Kraft fra land til Troll A-plattformen og høy grad av gjenbruk av eksisterende infrastruktur, bidrar til at utbyggingen har et svært lavt CO2-avtrykk. Vi snakker om utslipp på 0,1 kilo CO2 per fat. Til sammenligning er gjennomsnittet på verdensbasis om lag 17 kilo pr fat, sier Freiberg.


Fakta:
Trollfeltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 80 km vest for Bergen. Feltet ble påvist i 1979 og kom i produksjon i 1995. Troll er bygget ut i faser, med utvinning av gass fra Troll Øst i fase 1 og olje fra Troll Vest i fase 2. Fase 3 gjelder utvinning av gassen i Troll Vest. Den eksisterende feltutbyggingen er dekket av en rekke utbyggingsplaner. I dag produserer feltet fra tre plattformer; Troll A (Troll Øst), B og C (Troll Vest).

Rettighetshaverne på Troll er Petoro AS (56 pst.), Equinor (operatør, 30,58385 pst), A/S Norske Shell (8,10145 pst), Total E&P Norge AS (3,69096 pst.) og ConocoPhillips Skandinavia AS (1,62374 pst.).

 

Til toppen