Enova tar over ansvaret for energimerkeordningen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra og med 1. juli 2016 legges ansvaret for drift og videreutvikling av energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg til Enova. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere stått for disse oppgavene. Tilsynsaktiviteten knyttet til ordningen vil fortsatt bli ivaretatt av NVE.

- Vi har satt oss ambisiøse mål for å effektivisere energibruken i bygg. Boliger og næringsbygg står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge, og det er stort potensial for å utnytte denne energien bedre. Ved å flytte ansvaret for energimerkeordningen til Enova kan ordningen videreutvikles og bedre ses i sammenheng med andre virkemidler på området, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg har vært i drift siden 2010. Ved at Enova tar over ansvaret for drift og videreutvikling av energimerkeordningen kan den for eksempel gi gevinster i et samspill med Enovas informasjonsvirksomhet og programutvikling.

Ordningen videreføres av Enova uten endringer i første omgang. Enova har på oppdrag fra departementet satt i gang en analyse som vil danne grunnlaget for videre utvikling av ordningen.

Om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg:

Siden 1. juli 2010 er det krav om at skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Det er også krav om regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Mer informasjon om ordningen finnes på www.energimerking.no.