EØS-avtalen krever regelendring

Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 07.08.2015

Forbundsleder i Norges Blindeforbund Atle Lunde har i Stavanger Aftenblad 31.07 et svar til mitt tidligere innlegg om endringene som nylig er gjennomført i regelverket for heis og løfteplattformer.

Et av Lundes poenger krever en oppklarende kommentar. Lunde skriver at det nå er tillatt med løfteplattformer blinde ikke kan betjene selv. Sikkerhetsnivået til løfteplattformer er imidlertid ikke endret, ettersom dette er fastsatt i et felles europeisk regelverk. Disse reglene inneholder ingen sikkerhetsbestemmelse hvor det står at syns- og hørselshemmede ikke kan betjene en løfteplattform.

 

Som jeg understreket i mitt tidligere innlegg, er endringene i forskriften nødvendige for å få forskriften i tråd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, etter krav fra ESA. Disse endringene kunne ikke – slik Lunde sier - vært gjennomført på en annen måte.

 

Direktoratet for byggkvalitet bestreber seg på å ha veiledningstekster klare før nye forskrifter trer i kraft,  men dette var dessverre ikke mulig i dette tilfellet. Arbeidet er imidlertid godt i gang. Blindeforbundet og andre aktører er invitert til å gi innspill på veiledningen.

Til toppen