Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

49 rettsakter innlemmes i EØS-avtalen

På årets første møte i EØS-komiteen var det enighet om å innlemme 49 rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse er bestemmelser om merking av næringsmidler som er egnet til personer med glutenintoleranse.

Fra møtet i EØS-komiteen 6. februar 2015. Fra venstre: EU-ambassadør Atle Leikvoll, nestleder Niels Engelschiøn og Islands ambassadør til EU, Bergdis Ellertsdottir. Foto: EU-delegasjonen
Fra møtet i EØS-komiteen 6. februar 2015. Fra venstre: EU-ambassadør Atle Leikvoll, nestleder Niels Engelschiøn og Islands ambassadør til EU, Bergdis Ellertsdottir. Foto: EU-delegasjonen Foto: Fra møtet i EØS-komiteen 6. februar 2015. Fra venstre: EU-ambassadør Atle Leikvoll, nestleder Niels Engelschiøn og Islands ambassadør til EU, Bergdis Ellertsdottir. Foto: EU-delegasjonen

Beslutningene om innlemmelse vil formelt bli foretatt ved såkalt skriftlig prosedyre. Det forventes at dette skjer i uke 9.

Den nye glutenforordningen gjelder for næringsmidler som inneholder ingredienser av hvete, rug, bygg, havre eller krysninger av disse som er spesielt behandlet for å redusere gluteninnholdet.

Merking av næringsmidler

Påstanden «glutenfri» kan benyttes dersom næringsmidlet som selges til den endelige forbrukeren har et gluteninnhold som ikke overstiger 20 mg/kg. Påstanden «meget lavt gluteninnhold» kan benyttes dersom innholdet av gluten ikke overstiger 100/mg/kg.

Den nye glutenforordringen setter også krav til bruk av havre i matvarer som merkes med «glutenfri» eller med et «meget lavt gluteninnhold». Havren skal være spesielt fremstilt, tilberedt og/eller forarbeidet med henblikk på å unngå forurensning med hvete, rug, bygg eller kryssende sorter. Gluteninnholdet i havre skal ikke overstige 20 mg/kg.

Nye relger for hitteverk

På møtet i EØS-komiteen var det også enighet om å innlemme et direktiv om såkalte hitteverk i EØS-avtalen. Formålet er å lage et felles europeisk system for å klarere åndsverk der opphavsmannen er ukjent eller ikke lokalisert, såkalte hitteverk. Direktivet skal fremme bruk av hitteverk som et ledd i spredningen og styrkingen av den europeiske kulturarven, og samtidig trygge interessene til rettshaverne til hitteverk.

Direktivet gjelder digital tilgjengeliggjøring av vernete verk i trykket form som museer, arkiver, bibliotek og undervisningsinstitusjoner har i sine samlinger, samt film og audiovisuelle verk som finnes i filmarkiv og program i allmennkringkasternes arkiver.

Institusjonene kan tilgjengeliggjøre slike verk til bruk i sin allmenne virksomhet når det er gjort grundige søk i relevante kilder i det landet hvor verket først ble publisert eller offentliggjort uten resultat og verket er produsert før 31. desember 2012.

Her kan du lese mer om alle rettsaktene som forventes innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i uke 9.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 20. mars 2015.

Se også: EØS-notatbasen

Til toppen