Mange nye utlysingar

EØS-midla

Barn og unge i Estland, voldsoffer i Polen, grøn innovasjon i Litauen, romfolk i Bulgaria. Ei rad nye program tek no i mot søknader om prosjektstøtte. Norske aktørar er ønska som partnarar.

Barn og unge i Estland, voldsoffer i Polen, grøn innovasjon i Litauen, romfolk i Bulgaria. Ei rekke nye program tek no i mot søknader om prosjektstøtte. Norske aktørar er ønska som partnarar.

EØS-midla tek ikkje sommarferie. Det er ei rad nye program som har utlysingar no gjennom sommaren, medan andre utlysingar vert lukka. Nedanfor er nokre av dei nye utlysingane lista opp. Klikk på programmet for å lese utlysingsteksten og fristane som gjelder.

Sjå alle pågåande utlysingar


EØS-midla skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Noreg og mottakarlanda. Derfor er det lagt til rette for at norske aktørar som frivillige organisasjonar, offentlege etatar, private verksemder, forskingsinstitutt, partane i arbeidslivet med fleire kan delta i samarbeidsprosjekt.

Har du lyst til å involvere deg eller institusjonen din? Sjå her for gode råd

Til toppen