Lansering av prosjekter på Kypros

EØS-midlene

Sivilt samfunn, helse, miljø, barn og unge og økt innsats mot hvitvasking av penger er noen av satsingsområdene for EØS-midlene til Kypros. Åtte prosjekter ble lansert i Nikosia onsdag kveld.

Ekspedisjonssjef i UD, Elisabeth Walaas, signerte avtalene på vegne av giverlandene sammen med George Georghiou. (UD/Christian Grotnes Halvorsen)

Sivilt samfunn, helse, miljø, barn og unge og økt innsats mot hvitvasking av penger er noen av satsingsområdene for EØS-midlene til Kypros. Åtte prosjekter ble lansert i Nikosia onsdag kveld.

− Vi er svært takknemlig for bidraget, og skal gjøre vårt beste for å pengene effektivt, sa George Georghiou under lanseringsseremonien. Georghiou leder kontoret som er ansvarlig for gjennomføringen av EØS-midlene på Kypros.

Kypros mottar 7,9 millioner euro i EØS-midler i den inneværende perioden. En økning fra 4,7 millioner euro i den forrige perioden 2004-09.

Den fysiske delingen av øya har påvirket fordelingen av støtten. I forhandlinger mellom Norge og Kypros er det oppnådd enighet om å bruke deler av støtten til tilrettelegge for dialog og samarbeid mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. Nær en tredjedel av EØS-midlene er også øremerket bi-kommunale prosjekter.

Oversikt over noen støttede prosjekter

• Folkehelse (1,2 mill euro)
Benmargregisteret på Kypros skal oppgraderes og kvaliteten på behandlingen av pasienter med blodkreft skal økes. I tillegg skal det rekrutteres 2000 nye benmargsgivere blant begge befolkningsgruppene. Gjennom satsing på genforskning skal flere familier som er disponert for blant annet kreft kartlegges og få raskere behandling.

• Vold i nære relasjoner (0,7 mill euro)
Kypros skal få sitt første spesialbygde krisesenter for ofre for familievold. Senteret skal etableres i samarbeid med det norske Krisesentersekretariatet, og være et tilbud til familievoldsofre fra hele øya.

• Justis (1,0 mill euro)
Installasjon av nye IKT-systemer skal styrke kapasiteten og mulighetene for kypriotiske myndigheter til å avsløre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

• Home for Cooperation (0,6 millioner euro)
Senteret legger til rette for aktiviteter for å styrke dialogen på den delte øya. Det ble opprettet med støtte fra EØS-midlene i forrige periode. Støtten til aktiviteter videreføres. Det er også øremerket støtte til dialog om historieundervisning i samarbeid med Europarådet.

• Biologisk mangfold (1,2 mill euro)
Et nedlagt dagbrudd i Troodos-fjellene skal restaureres. Planting av 14 000 trær og såing av 1000 kilo frø skal bidra til å bevare det biologiske mangfoldet i naturreservatet. Området skal også legges til rette for besøkende og turister.

• Barn og unge (0,4 mill euro)
Renovering og ombygging av institusjoner Nea Eleousa til et daghjem for barn og unge med mentale og fysiske funksjonshemninger. Tilbudet skal rette seg mot barn og unge fra over hele øya.

• Revitalisering av kulturarv (0,6 mill euro)
EØS-midlene skal støtte etableringen av et senter for visuell kunst og forskning. Senteret skal stille ut kunst, bøker, fotografier som dokumenterer øyas felles kulturarv.

I tillegg etableres et eget fond for frivillige organisasjoner. Kypros er også omfattet av det globale fondet for anstendig arbeid.

Til toppen