EØS-midlene: Årsrapport 2014-15

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS-EU-minister Vidar Helgesen.

Fra forskningslaboratorium i Wroclaw, Polen.
Fra kreftforskningsprosjektet mellom Universitetet i Wroclaw og Oslo Universitetssykehus. Foto: Christophe Vander Eecken

Norge bidrar til fremtidig vekst og utvikling i Europa gjennom EØS-midlene. Forsknings- og innovasjonssamarbeid utgjør en viktig del av de over 4000 prosjektene som finansieres, viser årsrapporten for EØS-midlene.

I alt 317 millioner euro av EØS-midlene er investert innenfor denne sektoren.

     Last ned: Årsrapporten for EØS-midlene 2014-15

Akkurat nå gjennomføres for eksempel 142 felles forskningsprosjekter mellom norske forskere og forskere fra Polen, Romania, Tsjekkia, Latvia og Estland. Eksempler på prosjekter:

  • Ny solcelleteknologi skal gjøre at både sollys og kunstig lys bedre kan omgjøres til energi (Universitetet i Oslo i samarbeid med blant andre Universitet i Bucuresti (Romania))
  • Nye behandlingsmetoder for kreft skal redusere bivirkningene av behandlingen (Universitet i Wroclaw (Polen) og Oslo Universitetssykehus)
  • Utvikling av ny teknologi for mer effektiv overføring og lagring av data på internett (Universitetet i Tartu (Estland) og Universitetet i Bergen)

I rapporten fremheves også den norske støtte til justissamarbeid og migrasjonstiltak. 145 millioner euro er fordelt på slike programmer i 10 land.

     Les mer: Helgesens forord i årsrapporten

EØS-midler er satt av til for eksempel å effektivisere domstoler og rettsvesen, bedre soningsforholdene i fengslene i tråd med europeiske standarder og styrke asylforvaltningen og mottaket av migranter til Hellas. Så langt har blant annet over 4300 domstolsansatte fått opplæring for å effektivisere saksbehandlingen og få ned ventetiden i domstolene.

Flere resultater og prosjekter er omtalt i årsrapporten som er tilgjengelig elektronisk på nett. Det er også mulig å bestille trykte eksemplarer fra Utenriksdepartementet.

Programmene finansierer per i dag over 4000 prosjekter som løper frem til 2017. De fleste prosjektene er fortsatt i gjennomføringsfasen. Målbare resultater forventes derfor i 2016 og 2017.

EØS-midlene utgjør 1,8 milliarder euro i inneværende periode og er fordelt på 150 programmer i 16 samarbeidsland. Formålet med EØS-midlene er å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa og styrke forbindelsene mellom Norge og samarbeidslandene.