EØS-midlene eksporterer Fretex til Romania

Salvatex ble det naturlige navnet da Frelsesarmeen fikk EØS-midler til å eksportere Fretex til Romania. Det har skapt over 100 arbeidsplasser for fattige rumenere så langt.

Utenfor en Salvatex-butikk i Romania
I alt seks Salvatex-butikker er åpnet i Romania så langt. Foto: Frelsesarmeen

I 2014 fikk Frelsesarmeen i Norge til sammen 4,1 millioner euro (ca. 40 millioner kroner) for å bidra til å bedre levekårene for fattige familier i Romania, med særlig vekt på å bedre forholdene for romfolk. Nå 3 år senere er resultatene klare. Og de overgår forventningene.

Men først litt bakgrunn: Ikke alle, men svært mange rumenere med rombakgrunn er marginalisert i Romania. De faller ofte utenfor samfunnet, deltar ikke i arbeidslivet, nyter ikke godt av offentlige velferdstjenester og sender ikke alltid barna sine på skolen. Og de kan være vanskelige å nå med hjelpetiltak. Det hjelper ikke å ha et godt tilbud, dersom man ikke når ut til målgruppen.

Frelsesarmeen er imidlertid svært fornøyd med kontakten de har fått i områdene deres prosjekt har virket, i første rekke i byene Iași og Ploiești.

Der har organisasjonen fått EØS-midler til å etablere to velferdssentre. Disse sentrene fungerer som dagsenter, skole, helseklinikk, sosial- og yrkesrådgivningstjeneste og samlingspunkt. Det har resultert i at barn som aldri har vært i det offisielle rumenske skolesystemet har fått undervisning. Arbeidsløse har fått arbeidserfaring. Ved å bygge opp brukernes kompetanse og gi dem et nettverk har de vært med på å skape en reell endring i mange menneskers liv.

To skolebarn får hjelp av lærer ved pulten sin.
Rumenske barn fra fattige familier går ikke på skolen eller fullfører sjelden skolegangen. 40 barn har nå fått undervisning takket være dette prosjektet. Foto: Frelsesarmeen

I tillegg til velferdssentrene er altså Fretex-konseptet med salg av brukte klær, eksportert som modell til Romania. Til nå er det opprettet seks Salvatex-butikker i Romania. I Iași er det også etablert en fabrikk hvor brukte klær blir redesignet og sydd om, mens det i Ploiești er etablert lager som organiserer og sorterer klærne som kommer inn.

I Bucuresti er det opprettet en mobil helse- og sosialklinikk. Et team på fem fagpersoner reiser tre kvelder i uken rundt i den rumenske hovedstaden for å hjelpe hjemløse med medisinsk oppfølging, tak over hodet med mere. De setter dem også i kontakt med offentlige velferdstjenester og frivillige organisasjoner som kan bistå med relevant hjelp.

Resultatene som er skapt, er gode.

  • 220 fattige familier har fått hjelp (tilsvarende over 1200 personer)
  • Flere 100 personer har fått seg fast jobb etter arbeidstrening
  • 40 barn i Iaşi har fått skolegang
  • 500 enkeltpersoner og familier har fått hjelp av den mobile helse- og sosialklinikken

Det er et mål for regjeringen å bruke deler av EØS-midlene til å bedre romfolks levekår i Romania. Frelsesarmeens prosjekt har imidlertid ikke vært eksklusivt for personer og familier med rombakgrunn. Det ville skapt grobunn for misnøye blant andre fattige rumenere. Men tiltakene er satt inn i områder hvor romfolk utgjør en stor del av befolkningen. Det gjenspeiler seg også blant brukerne av tilbudene: 75 prosent av familiene som benyttet seg velferdssenteret i Iași hadde rombakgrunn. 95 prosent av barna som brukte senteret i Ploiești, var enten rom eller hadde én forelder som var rom.

Frelsesarmeen-soldat på besøk i hjem hos en fattig familie i Romania
Fattige familier med rombakgrunn har vært målgruppen for prosjektet. Foto: Frelsesarmeen

Norge og Romania har inngått nye samarbeidsavtaler om bruk av rundt 500 millioner euro i EØS-midler frem til 2024. Det er meningen at Frelsesarmeen skal få ytterligere støtte for å sikre prosjektets bærekraft og skape flere gode resultater. Det er også et mål  å få engasjert lokale myndigheter sterkere slik at de tar et enda større ansvar for å bedre situasjonen for sine mest marginaliserte innbyggere.

Fakta om prosjektet

Formål: forbedre levekårene for fattige rumenere i Iasi og Ploiesti med særlig fokus på romfolk 
Prosjektansvarlig: Frelsesarmeen i Norge
Støtte: 4,16 millioner euro
Program: Prosjektet har fått støtte gjennom programmet for fattigdomsbekjempelse i Romania som Norge finansierer med 20 millioner euro gjennom EØS-midlene

Til toppen