Historisk arkiv

EØS-midlene:

Fond for anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i Sentral- og Sør-Europa. Et fond på over 60 millioner kroner skal støtte ulike prosjekter i mottakerlandene.

Fv. Polens viseminister for regionalpolitikk, Adam Zdziebło og Erik Lahnstein.

(Utenriksdepartementet)

Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i Sentral- og Sør-Europa. Et fond på over 60 millioner kroner skal støtte ulike prosjekter i mottakerlandene.

– Norge har en sterk tradisjon for samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Dette samarbeidet har skapt en felles forståelse for nytten av og behovet for en slik forpliktende kontakt og har bidratt til å sikre nye arbeidsplasser og arbeidsstandarder, sier statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet. Han stod for den internasjonale lanseringen av fondet i Brussel i dag.

Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har diskrimineringen i det globale arbeidslivet økt som følge av finanskrisen. ILOs rapport”Equality at Work” avdekker også at innsatsen mot diskriminering går tilbake. Fondet skal styrke dialogen i arbeidslivet og styrke strukturer og praksis for trepartssamarbeid i mottakerlandene. Gjennom dette samarbeidet bygges også et anstendig arbeidsliv.

– Arbeidstakeres rettigheter er ingen selvfølge. Over hele Europa ser vi hvordan tøffe budsjettkutt skaper en kløft mellom innbyggernes forventninger og statens evne til å møte dem. Uroen viser hvor viktig det er å inkludere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter i forpliktende dialog, sier Lahnstein.

Fondet skal administreres av Innovasjon Norge og lanseres i tolv mottakerland i dag. Norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har vært sterkt involvert i utformingen av programmet. Det er en målsetting å opprette samarbeid på tvers av landegrensene gjennom de ulike prosjektene.

Les mer om utlysningen hos Innovasjon Norge.