Setter klimaendringer på timeplanen i Slovakia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Slovakia er spesielt utsatt for flom, men også lange perioder med tørke. For å øke bevisstheten om klimaendringer brukes EØS-midler på å lære ungdom å samle regnvann og lage grønne tak.

Regnoppsamling kan redusere konsekvensene av både flom og tørke., og er derfor en viktig del av skoleprosjektet. Foto: Vegard Unger Ellefsen/DSB

EU har definert klimaendringer som en av de største utfordringene i vår tid. I de fleste EU-land er befolkningen imidlertid mer bekymret for fattigdom, terrorisme og økonomi enn for klimaendringer, viser EUs egne undersøkelser.

     Les mer: Befolkningsundersøkelse om klima i EU

Slovakia er ikke noe unntak i denne sammenheng. 65 skoler over hele landet deltar i prosjekter der elevene gjennom praktisk arbeid lærer mer om klimaendringer og hvordan vi kan tilpasse oss til de endringene som allerede har skjedd eller kommer til å skje.

Tanken er at dersom de yngre generasjonene blir mer bevisst på dette, kommer de til å spre kunnskap og holdninger til resten av befolkningen gjennom egne familier.

– Jeg er blitt mer oppmerksom, og ser det store bildet nå, sier Michal Strelecki som har deltatt i prosjektet som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Pilotprosjekter

Det har vært hektiske og lærerike dager for elevene som har deltatt. Det er bygget systemer for oppsamling og resirkulering av regnvann, grønne tak og regnhager. Anleggene fungerer samtidig som pilotprosjekter for større prosjekter.

– Regnoppsamling kan redusere konsekvensene av både flom og tørke. Ved å holde tilbake vannet hindrer man at det strømmer ut i elver og forårsaker flom. Samtidig kan vannet brukes til å vanne planter i områder utsatt for tørke, sier direktør Pavel Michal på skolen Maximilián Hell.

     Les mer: Liste over klimaprosjekter i Slovakia

Den grønne veggen kan bidra til å kjøle ned klasserommene på varme dager. Foto: Vegard Unger Ellefsen/DSB

Kjøler klasserom

Skolen ligger i bunnen av den vulkanske fjellkjeden Štiavnica i den sørlige delen av Slovakia. Som en del av prosjektet har skolen bygget to dammer som skal samle regnvann og en grønn vegg. Dammen kan romme 25 000 liter med regnvann som samles fra skolens tak. Vannet transporteres direkte til en grønnsakhage.

Regnvannet brukes også til å vanne den 12 meter høye grønne veggen som er dekket av 3500 lokale planter. Under tørkeperioder kan denne type vegg hindre spredning av støv og holde klasserommene kjølige.

Norsk samarbeid

En av målsettingene for EØS-midlene er å styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og hvert mottakerland. I tråd med dette gjennomføres klimatilpasningsprogrammet i Slovakia i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Karl Kerner fra DSB er imponert over hva skolene har oppnådd gjennom prosjektet: – På noen av disse skolene ser jeg mer kreativitet i hvordan elevene lærer om klimaendringer enn hjemme i Norge.

Fakta om programmet

  • Norge finansierer klimatiltak i Slovakia med totalt 12,4 millioner euro frem til 2017.
  • Programmet gjennomføres av slovakiske myndigheter i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
  • Til sammen 69 ulike prosjekter gjennomføres, inkludert Blue School-prosjektene som inkluderer 65 barne- og ungdomsskoler

Artikkelen er basert på materiale fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).