Overgang til grønn økonomi

Klima og miljøminister Vidar Helgesen deltok på konferansen "Transition to a Green Economy" i Bratislava nylig sammen med 500 andre deltakere fra EU-land. Han la vekt på at endringene gir nye muligheter for lønnsomme bedrifter.

Foto: Klima- og miljødepartementet

Konferansen hadde et fokus på hvordan EU kan styrke virkemidlene for å fremme overgang til mer ressurseffektiv økonomi, minimere avfall, styrke gjenvinning av ressurser og fremme konkurransekraft og grønn vekst i Europa.

Konferansen ble arrangert av det slovakiske EU-formannskapet, med støtte fra Norge (EØS-midlene), Europakommisjonen og OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Representanter fra medlemsland, næringsliv, forskning og NGO-er deltok også, samt internasjonale organisasjoner som UNEP (FNs miljøprogram).

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Mer effektiv ressursbruk

EUs visepresident Maros Sefcovic la vekt på oppfølging av Paris-avtalen og erfaringer med ekstremvær i form av flommer og tørke. Han understreket at EU har behov for mer effektiv ressursbruk for å fremme økonomisk vekst og redusere utslipp.

Små og mellomstore bedrifter til innovasjon, teknologiutvikling og grønn vekst er viktig. Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 bidrar til dette. Den globale alliansen mellom storbyer kan styrke informasjons- og kunnskapsutveksling på tvers av land.

Han viste i sitt innlegg også spesielt til Norge for satsingen på fornybar energi og konkrete virkemidler i klima- og miljøpolitikken.

Nye muligheter for lønnsomme bedrifter

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la vekt på at den transformasjonen vi står overfor, gir nye muligheter for lønnsomme bedrifter. Det må satses på teknologiutvikling og innovasjon, ellers kan Europa bli hengende etter. Skatter, avgifter og reguleringer må støtte opp om teknologiutvikling og innovasjon.

I Norge dekker CO2-avgift og kvotehandelssystemet om lag 80 prosent av utslippene. Gunstige skatteregler for elbiler gjør at én av tre elbiler selges til Norge. Helgesen avsluttet med å vise til Stortingets anmodningsvedtak om at regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av nasjonal transportplan er bedt om å fastsette måltall for antall null- og lavutslippskjøretøy i 2025, i tråd med klimamål og det teknologiske potensialet.

     Les mer: Intervju med Helgesen i EurActiv

Norges tilstedeværelse og finansielle støtte ble sterkt verdsatt, og Norges markante innsats for å løse klimautfordringene ble ved flere anledninger trukket fram både av talerne og paneldebattantene. Foruten klima- og miljøministeren var Anne Bersagel, KLP, Arvid Moss, Norsk Hydro, Jonas Helseth, Bellona og Annik Magerholm Fet, NTNU deltakere i ulike forum.  

Foto: Klima- og miljødepartementet

Ungdommer viste klimatilpasning

Statsråd Helgesen besøkte også en ungdomsskole i distriktet Karlova Ves i Bratislava. Ungdommene fortalte om klimatilpasningsprosjektet de har gjennomført med støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Elevene fortalte om hva de hadde lært og hvordan de hadde arbeidet med utforming av regnbed og grønne områder for å fange overflatevann samt etablere "grønt tak med planter" for å kjøle ned skolens kantine.

     Les mer: Norske klimaprosjekter i Slovakia

Helgesen ble begeistret av ungdommenes innsats og hva de hadde fått til sammen med sine lærere ved hjelp av samarbeid med norske etater.

Til toppen