EØS-midlene lansert i Portugal

Havforvaltning og helse er prioritert i den nye runden med EØS-midler til Portugal. Om lag 440 millioner kroner skal brukes på programmer og prosjekter fram til 2016.

Klovner, den portugisiske ministeren for jordbruk, hav, miljø og territorialplanlegging Assunção Cristas (th) og utenriksråd Bente Angell Hansen under lanseringn i Lisboa i forrige uke. (Foto: Ambassaden i Lisboa)

EØS-midlene er fordelt på totalt 8 programmer og ble lansert av den portugisiske ministeren for jordbruk, hav, miljø og territorialplanlegging Assunção Cristas og utenriksråd Bente Angell Hansen i Lisboa i forrige uke.

En stor del av støtten går til forskning og forvaltning av Portugals hav- og vannressurser. Et nytt forskningsfartøy skal blant annet brukes til å styrke miljøovervåkningen langs kysten og kartlegge ressurser i havet.

Det er fortsatt store helseforskjeller i Portugal. Det skal derfor gjennomføres en rekke nasjonale opplysnings- og informasjonskampanjer for å øke kunnskapen om sunn livsstil, overførbare sykdommer, mental helse mv.

Ti prosent av EØS-midlene til frivillige organisasjoner er øremerket tiltak for utsatt barn og ungdom. Fondet kommer til å støtte nærmere 70 små og store prosjekter som skal gjennomføres av NGO-er.

Deler av støtten til kulturarv skal brukes på å bevare og gjenopplive Portugals rike jødiske kulturarv og historie. I alt 27 portugisiske kommuner omfattes av dette prosjektet.

Oversikt over programmene


Det blir en rekke utlysninger av støtte til enkeltprosjekter under de ulike programmene i løpet av høsten. Norske aktører er ønsket som samarbeidspartnere.

 

Til toppen