EØS-midlene lansert i Ungarn

Av: Andreas Myrseth og Tamas Polgar, Norges ambassade i Budapest

Det åpner seg store muligheter for samarbeid mellom norske og ungarske partnere gjennom EØS-midlene. Det er satt av i overkant av én milliard kroner til programmer og prosjekter fram til 2016.

Foto: Andreas Myrseth

I alt tolv programmer skal gjennomføres, og det er ventet en rekke utlysninger til prosjekter i månedene framover.

Prioriterte sektorer inkluderer:

  • Det sivile samfunn/frivillige organisasjoner
  • Miljø og klima (tilpasning til klimaendringer, fornybar energi, grønn innovasjon, energieffektivisering)
  • Sårbare grupper (barn og unge, minoriteter, inkludert romfolk)
  • Forskning- og utdanningssamarbeid

Klikk her for full oversikt over fordelingen av støtte og programmene i Ungarn


Det var stor interesse både fra norsk og ungarsk side da EØS-midlene ble lansert i Budapest sist torsdag.

Lokale ungarske myndigheter er en av målgruppene:

– Vi må gripe enhver anledning vi får, og EØS-midlene gir en utmerket kilde til ekstern finansiering for oss på flere viktige områder, sa Tamas Korosvolgyi fra kommunen Godollo.

Byen har tidligere fått støtte til å gjennomføre et vellykket kulturprosjekt gjennom EØS-midlene og vil definitivt søke på nytt.

– Vi har konkrete utbyggingsplaner som er relevante for flere av de norske programmene, som for eksempel moderniseringen av vårt fjernvarmesystem, eller etablering av et kulturelt senter, muligens med norske elementer, i en av våre historiske bygninger.

Styrket samarbeid med Norge
I tillegg til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter, skal EØS-midlene bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Ungarn og Norge.

Dette skjer på ulike måter. Offentlige norske fagmyndigheter er involvert i en rekke programmer for å legge til rette for slikt samarbeid og engasjere norske aktører i enkeltprosjekter. Den norske ambassaden og et eget fond øremerket for å styrke samarbeid på tvers av landegrensene skal også bidra til å nå den overordnede målsettingen.

– Et viktig element i vårt planlagte prosjekt er å dele kunnskap med og teknologi med en potensiell norsk partner, sier Andras Zatyko, utviklingsdirektør i selskapet SWR Geopower. –Jeg føler vi har mye å lære av norske selskaper innen effektiv energiutnyttelse, og jeg ser frem til å utvikle sterkere samarbeid med dem.

Grønn innovasjon
Ett av de første programmene som er klar til lansering er programmet for Grønn innovasjon og næringsutvikling.

Programmet skal blant annet bidra til å utvikle nye og innovative miljøteknologiske løsninger blant annet for å redusere utslipp, avfall og andre former for forurensning.

Innovasjon Norge er engasjert i programmet for å legge til rette for prosjektsamarbeid mellom ungarske og norske små og mellomstorebedrifter og næringsklynger med kompetanse innenfor dette området. Det planlegges en konferanse i Budapest i juni hvor potensielle norske og ungarske partnere kan møtes for å etablere kontakt og starte arbeidet med å utvikle prosjektsøknader.

Ambassadens rolle
Den norske ambassaden i Budapest har ingen formell rolle i gjennomføringen av programmene eller utvelgelsen av prosjekter. Ambassaden kan imidlertid hjelpe aktører som leter etter partnere og samarbeidsorganisasjoner innenfor alle programmene.

Til toppen